KOREA UNIVERSITY ANSAN HOSPITAL

사용자메뉴 영역

다른언어 사이트 바로가기

주메뉴 영역


비주얼 영역

이미지 1
이미지 2
이미지 3

ХАМГИЙН САЙН

КОРЕА ИХ СУРГУУЛИЙН
АНСАН ЭМНЭЛЭГ
ӨВЧТӨНД ТӨВЛӨРСӨН ЭМЧИЛГЭЭ
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭЖ БАЙНА...

Медицинский персонал, лечебных отделениях, специальный центр 바로가기

  • Эмчийг хайх
  • Эмчилгээний тасаг
  • Олон улсын эмчилгээний төв

Захиалга ба лавлах утас

82-2-920-6795, 6920

본문 영역

Медицинский персонал, лечебных отделениях, специальный центр 바로가기

Эрүүл мэндийн оношилгооны төв

Өвчнийг эхэн үед нь оношлохын тулд өвчтөнд тохирсон эрүүл мэндийн
шинжилгээ

- Эрүүл мэндийн шинжилгээний
  танилцуулга
- Программ танилцуулга
- Гадаад өвчтөний хөнгөлөлт

Сүүлийн үеийн мэдээ

더보기

하단 영역

KOREA UNIVERSITY ANSAN HOSPITAL

주소 및 카피라이트

Korea University Ansan Hospital, 123, Jeokgeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15355, Korea

Copyright © 2014 by Korea University Ansan Hospital All rights reserved. mailto : Webmaster

관련사이트

Certificate of Information Security Management System

페이지 맨 위로 이동